Từng bước hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phát huy nguồn lực đất đai trong phát triển kinh tế – xã hội địa phương, thời gian qua TP Cần Thơ triển khai xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo hướng hiện đại, minh bạch. Đây là cơ sở để tiến tới chuẩn hóa đồng bộ hệ thống hồ sơ địa chính trên cả nước.

2/9 quận, huyện hoàn thành

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức bàn giao sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính thuộc dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Vĩnh Thạnh. Đây là đơn vị thứ 2 trên địa bàn thành phố đã hoàn thành và đưa vào vận hành dự án này, sau quận Ô Môn.

TP Cần Thơ đang hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo hướng hiện đại, minh bạch. 
TP Cần Thơ đang hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo hướng hiện đại, minh bạch. 

Theo ông Lê Văn Út Em, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ, dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Vĩnh Thạnh triển khai từ tháng 8-2015 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố làm chủ đầu tư. Dự án bao gồm các hạng mục, như: kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm địa chính; xây dựng lưới địa chính huyện Vĩnh Thạnh; đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Thạnh; xây dựng và tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính huyện Vĩnh Thạnh. Sau một thời gian khẩn trương thực hiện, dự án đã hoàn thành, sản phẩm được kiểm tra nghiệm thu đạt yêu cầu chất lượng theo quy định và chính thức bàn giao huyện Vĩnh Thạnh vận hành, sử dụng.

Theo đó dự án đã hoàn thiện việc đo đạc và đăng ký đất đai theo hiện trạng sử dụng. Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, đảm bảo lưu trữ được toàn bộ hiện trạng dữ liệu địa chính do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vĩnh Thạnh quản lý. Cùng với đó, tổ chức quản lý dữ liệu đất đai trên nền tảng công nghệ tiên tiến, hiện đại, đảm bảo dữ liệu được cập nhật thường xuyên, cung cấp nhanh chóng, chính xác thông tin đất đai cho cá nhân và tổ chức có nhu cầu. Thành phần tài liệu bàn giao cho huyện Vĩnh Thạnh, gồm: sơ đồ ghép mảnh bản đồ địa chính; bảng tổng hợp số thửa, diện tích, số chủ sử dụng trong đơn vị hành chính xã; biểu thống kê 01/TK, 02/TK, 03/TK; biên bản họp xét hồ sơ đăng ký đất đai (cấp xã) và các tài liệu liên quan; danh sách chủ sử dụng đất đủ điều kiện in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; danh sách chủ sử dụng đất chưa đủ điều kiện in giấy chứng nhận; sổ mục kê đất đai; sổ địa chính dạng giấy; đĩa CD lưu bản đồ địa chính. Đối với Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vĩnh Thạnh được bàn giao các tài liệu như: sơ đồ ghép mảnh bản đồ địa chính các xã/thị trấn; bảng tổng hợp số thửa, diện tích, số chủ sử dụng trong đơn vị hành chính các xã/thị trấn; biểu thống kê 01/TK, 02/TK, 03/TK các xã/thị trấn; biên bản họp xét hồ sơ đăng ký đất đai (cấp xã) và các tài liệu liên quan các xã/thị trấn.

Ông Đỗ Sĩ Nhường, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: Vĩnh Thạnh rất vui mừng vì dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của huyện hoàn thành và đưa vào vận hành. Đây sẽ là công cụ đắc lực đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai, phục vụ quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và an ninh quốc phòng của huyện, nhất là trong bối cảnh phát triển công nghệ 4.0…

Sẽ triển khai đồng bộ

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, bản đồ hiện trạng đất đai của các địa phương hầu hết đã cũ, chất lượng không đảm bảo gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai. Với tốc độ phát triển đô thị hóa, biến động dữ liệu đất đai khá lớn trong khi việc lưu trữ cơ sở dữ liệu còn hạn chế.

Vì vậy, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu các quận, huyện từng bước hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính của thành phố, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin giúp quản lý chặt chẽ quỹ đất, phục vụ tốt cho người sử dụng đất hoặc có nhu cầu sử dụng đất. Đồng thời, tạo mối quan hệ trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong xây dựng và thực thi pháp luật, trong quy hoạch và triển khai quy hoạch, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và bảo vệ lợi ích của người sử dụng đất. Cùng với đó, tăng cường năng lực quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, đẩy mạnh cải cách hành chính bằng cách áp dụng công nghệ thông tin, hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ, cho biết: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ. Trong đó, việc hiện đại hóa hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai đã phát huy hiệu quả trong công tác quản lý đất đai. Đến nay, vận hành hệ thống thông tin địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai quận Ô Môn đã dần đi vào ổn định, nền nếp. Đối với huyện Vĩnh Thạnh vừa bàn giao các sản phẩm dự án, trong quá trình vận hành thực tế sẽ gặp khó khăn bước đầu. Do đó,  Sở yêu cầu UBND huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân phối hợp thực hiện chuyển đổi đăng ký sử dụng đất chuẩn hóa theo hệ thống cơ sở dữ liệu; quản lý và giữ gìn các mốc địa chính. Đơn vị tư vấn phối hợp chặt với huyện Vĩnh Thạnh kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành thực tế sản phẩm nhằm phát huy tối đa hiệu quả của dự án mang lại trong công tác quản lý đất đai. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục theo quy định để tiếp tục triển khai Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai cho huyện Thới Lai và quận Thốt Nốt. Qua đó, từng bước hoàn thiện xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố…

Bài, ảnh: T. Trinh